Aquafin Awards

TROFEEËN VOOR MINDER HINDER

De Aquafin ‘Kwaliteits Award’, een in wit plastic 3D-geprint draadmodel van een helm, een bouwplan en verschillende ontwerp- en rekenwerktuigen op een in zandsteen 3D-geprinte voet in de vorm van een rioolbuis. Achtergrond is zwart.

Aquafin, in Vlaanderen verantwoordelijk voor uitbouw en beheer van de waterzuiveringsinfrastructuur, zet jaarlijks haar favoriete studiebureau en aannemer in het zonnetje: kwalitatief werk leveren en toch minimaal overlast veroorzaken, dat verdient een ‘Minder Hinder Award’! Het print-materiaal is een combinatie van plastic (het draadmodel) en zandsteen (de voet).

Een zwart-wit schets voor de Aquafin ‘Kwaliteits Award’: een draadmodel van een helm, een bouwplan en verschillende ontwerp- en rekenwerktuigen op een voet in de vorm van een rioolbuis.

De ontwerpschets 

Ook deze ‘Minder Hinder Award’ bestaat uit 2 verschillende materialen: sterk flexibel plastic en een stevige zwaardere voet van zandsteen.

De Aquafin ‘Minder Hinder Award’: een in wit plastic 3D-geprint draadmodel geinspireerd op een putdeksel op een in zandsteen 3D-geprinte voet in de vorm van een bouwhelm. Achtergrond is zwart.
Een zwart-wit foto van een putdeksel van het Aquafin rioolstelsel. Achtergrond is zwart.

Voor het design waren de putdeksels van het Aquafin rioolstelsel een inspiratiebron.

Close Menu